Wonen

Overmatige woonkosten

Overmatige woonkosten is het percentage van de bevolking dat in een huishouden woont waar de totale huisvestingskosten (zonder huisvestingstoelagen) meer dan 40 % van het beschikbare inkomen (zonder huisvestingstoelagen) uitmaken.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Overmatige woonkosten

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overmatige woonkosten > Totale bevolking 11 9.6 10.4 9.4 9.8 9.4 8.9 8.3 7.8 7.5
Overmatige woonkosten > Personen met risico op armoede 44 39 42.6 37.6 38.7 35.5 36.5 32.6 34 33.3
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2021

Overmatige woonkosten > Totale bevolking

7,5%

Overmatige woonkosten > Personen met risico op armoede

33,3%

Evolutie tussen 2004 en 2021
Totale bevolking -5.1%
Personen met risico op armoede -16.6%

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overmatige woonkosten > Totale bevolking 11 9.6 10.4 9.4 9.8 9.4 8.9 8.3 7.8 7.5
Overmatige woonkosten > Personen met risico op armoede 44 39 42.6 37.6 38.7 35.5 36.5 32.6 34 33.3
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden