Inkomen en schuld

Achterstallige betalingen voor basisbehoeften

Achterstallige betalingen voor basisbehoeften is het percentage personen dat leeft in een gezin met ten minste twee achterstallen voor één of meerdere basisbehoeften (facturen voor elektriciteit, water, gas, huur, hypothecaire lening, gezondheidszorg).

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Achterstallige betalingen voor basisbehoeften

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
> Totale bevolking 6 6.3 5.5 4.9 5.1 4.5 4.2 2.8 3.4 3
> Personen met risico op armoede 18.9 22.8 19.7 16.2 15.4 14.1 11.8 10 8.3 7.2
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2023

> Totale bevolking

3,0%

> Personen met risico op armoede

7,2%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Totale bevolking -2.9%
Personen met risico op armoede 0%

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
> Totale bevolking 6 6.3 5.5 4.9 5.1 4.5 4.2 2.8 3.4 3
> Personen met risico op armoede 18.9 22.8 19.7 16.2 15.4 14.1 11.8 10 8.3 7.2
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden