Kinderarmoede

Risico op armoede of sociale uitsluiting

Kinderarmoede

- 18

20,3%

2020

Armoederisico

Kinderarmoede

- 18

15,6%

2020

Huishoudens met een zeer lage werkintensiteit

Kinderarmoede

- 18

10,8%

2020

Ernstige materiële deprivatie

Kinderarmoede

- 18

4,6%

2020

Het risico op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een armoederisico en/of in ernstige materiële deprivatie en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Kinderarmoede

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 23.3 22.8 21.9 23.2 23.3 21.6 22.1 23 22.3 20.3
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18.7 17.3 17.2 18.8 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 14 13 12.2 13.1 13.7 13.2 13 11.9 10.4 10.8
Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) 8.2 8.3 5.5 6.8 7.9 6.7 6.6 6.9 5.4 4.6
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2020

Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar)

20,3%

Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar)

15,6%

Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar)

10,8%

Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar)

4,6%

Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar)

11,9%

Evolutie tussen 2004 en 2020
Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) -2.4%
Armoederisico (< 18 jaar) -0.3%
Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) -3%
Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) -1.1%
Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) -2.8%

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 23.3 22.8 21.9 23.2 23.3 21.6 22.1 23 22.3 20.3
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18.7 17.3 17.2 18.8 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 14 13 12.2 13.1 13.7 13.2 13 11.9 10.4 10.8
Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) 8.2 8.3 5.5 6.8 7.9 6.7 6.6 6.9 5.4 4.6
Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) - - - 14.7 15.4 15.5 14.5 14.1 13.1 11.9
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden