Kinderarmoede

Risico op armoede of sociale uitsluiting

Kinderarmoede

- 18

20,4%

2021

Armoederisico

Kinderarmoede

- 18

14,9%

2021

Huishoudens met een zeer lage werkintensiteit

Kinderarmoede

- 18

9,7%

2021

Ernstige materiële en sociale deprivatie

Kinderarmoede

- 18

8,6%

2021

Het risico op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een armoederisico en/of in ernstige materiële en sociale deprivatie en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Kinderarmoede

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 24.1 23.5 24.2 23.5 23 22 20.4
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6 14.9
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 13.7 13.2 13.2 12.2 10.5 10.8 9.7
Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) 10 11.3 10 9.4 8.4 8.1 8.6
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2021

Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar)

20,4%

Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar)

14,9%

Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar)

9,7%

Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar)

8,6%

Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar)

12,1%

Evolutie tussen 2015 en 2021
Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) -3.7%
Armoederisico (< 18 jaar) -3.1%
Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) -4%
Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) -1.4%
Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) -3.3%

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) 24.1 23.5 24.2 23.5 23 22 20.4
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6 14.9
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) 13.7 13.2 13.2 12.2 10.5 10.8 9.7
Kinderarmoede > Ernstige materiële deprivatie (< 18 jaar) 10 11.3 10 9.4 8.4 8.1 8.6
Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) 15.4 15.5 14.5 14.1 13.1 11.9 12.1
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden