Inkomen en schuld

Armoederisico naar bevolkingscategorie

Armoederisico

Inkomen & schuld

Huishouden met zeer lage werkintensiteit

52,6%

2023

Armoederisico

Inkomen & schuld

Alleenstaande ouder

25,6%

2023

Armoederisico

Inkomen & schuld

Laag opleidingsniveau (18-64 jaar)

29%

2023

Armoederisico

Inkomen & schuld

Niet-EU nationaliteit

38,7%

2023

Het armoederisico (of monetaire armoede) is het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen (na sociale transfers) dat lager is dan 60% van het nationaal mediaan huishoudinkomen. Voor huishoudens met een zeer lage werkintensiteit wordt de nieuwe definitie vanaf 2021 gebruikt. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Armoederisico naar bevolkingscategorie

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totale bevolking > Totale bevolking 15.5 14.9 15.5 15.9 16.4 14.8 14.1 12.7 13.2 12.3
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* 62.2 58.5 64.8 69.1 71.8 63.3 59.5 56.1 60 52.6
Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* 36.4 35.7 40 38.7 39.9 34.6 29.3 25.5 30.5 25.6
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* 28.5 27.8 31.1 31.6 32.6 29.2 28.2 27.4 30 29
Nationaliteit > Niet-EU* 60.1 53.9 50.6 53.6 47.4 41.3 41.2 36.3 36.1 38.7
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per categorie


Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2023

Totale bevolking > Totale bevolking

12,3%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Totale bevolking -2%

Arbeidsmarkt > Werkloosheid

41,5%

Arbeidsmarkt > Ziekte of invaliditeit

20,5%

Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)

52,6%

Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen

40,8%

Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen

62,4%

Arbeidsmarkt > Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1)

6,6%

Arbeidsmarkt > Gepensioneerden

13,6%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Werkloosheid +13.6%
Ziekte of invaliditeit +3.5%
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) +2.8%
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen +3.8%
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen +0.7%
Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) +0.1%
Gepensioneerden -4.4%

Gezinssituatie > Alleenstaande

19,0%

Gezinssituatie > Alleenstaande ouder

25,6%

Gezinssituatie > Koppel

9,8%

Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen

7,2%

Gezinssituatie > Koppel met 3 of meer kinderen

16,7%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Alleenstaande -2.2%
Alleenstaande ouder -7.1%
Koppel -4.7%
Koppel met 2 kinderen -1.1%
Koppel met 3 of meer kinderen +0.6%

Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau

29,0%

Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau

11,3%

Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau

4,8%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau +8%
Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau +0.5%
Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau -0.9%

Nationaliteit > Belg

10,3%

Nationaliteit > EU

20,9%

Nationaliteit > Niet-EU

38,7%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Belg -2.5%
EU 0%
Niet-EU 0%

Leeftijd > 0-17

13,2%

Leeftijd > 18-24

14,1%

Leeftijd > 25-49

10,3%

Leeftijd > 50-64

10,4%

Leeftijd > 65+

15,8%

Evolutie tussen 2004 en 2023
0-17 -2.7%
18-24 -0.7%
25-49 -0.8%
50-64 -2.5%
65+ -5.1%

Geslacht > Man

12,1%

Geslacht > Vrouw

12,4%

Evolutie tussen 2004 en 2023
Man -1.3%
Vrouw -2.7%

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totale bevolking > Totale bevolking 15.5 14.9 15.5 15.9 16.4 14.8 14.1 12.7 13.2 12.3
Arbeidsmarkt > Werkloosheid* 42.9 40.5 46.4 49.1 50.5 47.9 50 38 48.5 41.5
Arbeidsmarkt > Ziekte of invaliditeit* 25.8 26 27.9 25.4 25.9 24.4 24.5 22.5 22.5 20.5
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* 62.2 58.5 64.8 69.1 71.8 63.3 59.5 56.1 60 52.6
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen* 48.4 43.2 46.6 50.3 58.9 50.2 50.9 44.5 52.1 40.8
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen* 73.6 71.3 79.6 83.3 81.4 73.8 66.4 66.1 66.2 62.4
Arbeidsmarkt > Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) 7.5 7.1 6.6 7.5 8.3 7.8 6.7 6.2 5.9 6.6
Arbeidsmarkt > Gepensioneerden 12.9 12.4 13.3 13.6 14.1 13.4 16.2 13.3 15.7 13.6
Gezinssituatie > Alleenstaande* 22.4 21.2 22 22.1 23.8 20.2 23.2 21 20.7 19
Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* 36.4 35.7 40 38.7 39.9 34.6 29.3 25.5 30.5 25.6
Gezinssituatie > Koppel 10.9 10.4 11.5 11.6 12.4 11.1 11.1 9.4 11.1 9.8
Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen 10.2 9.3 8.2 8.2 9.9 7.4 6.6 5.3 6.7 7.2
Gezinssituatie > Koppel met 3 of meer kinderen* 20 21.1 18.9 19.1 24 24.1 19 18.9 17.7 16.7
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* 28.5 27.8 31.1 31.6 32.6 29.2 28.2 27.4 30 29
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau 13.5 14 14.8 14.9 14.4 13.1 12.6 11.3 11.3 11.3
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau 6.5 6.6 6.1 5.9 6 5.3 5.2 5 5.9 4.8
Nationaliteit > Belg 11.7 11.7 13 13.2 13.3 11.8 11.8 11.1 11.7 10.3
Nationaliteit > EU 25.1 22.3 20.3 21.3 22.8 19.5 22 19.4 20.4 20.9
Nationaliteit > Niet-EU* 60.1 53.9 50.6 53.6 47.4 41.3 41.2 36.3 36.1 38.7
Leeftijd > 0-17 18.8 18 17.6 18.4 20.1 18.9 15.6 15.1 14.1 13.2
Leeftijd > 18-24 18.8 18.5 21.2 21.7 20 15.9 15 12.7 16 14.1
Leeftijd > 25-49 14.4 13.5 13.5 14 14.3 12.7 11 10.3 9.9 10.3
Leeftijd > 50-64 11.8 12.1 14.7 14.2 14.5 12.6 13 11.9 12.3 10.4
Leeftijd > 65+ 16.1 15.2 15.3 15.8 16.6 15.7 18.7 14.8 17.9 15.8
Geslacht > Man 15 14.1 14.5 14.8 15.6 14.6 13.8 12.3 12.9 12.1
Geslacht > Vrouw 15.9 15.6 16.6 17 17.1 15 14.4 13 13.5 12.4
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden