Deelname

Materiële en sociale deprivatie

Materiële en sociale deprivatie is het percentage van de bevolking dat  zich de gangbare levensstandaard niet kan veroorloven. Iemand is gedepriveerd als hij of zij 5 van 13 materiële bezittingen of (sociale) handelingen niet kan veroorloven. Voor meer info, zie methodologie.

Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.

De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.

Materiële en sociale deprivatie

Grafische weergave

Tabelweergave

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Materiële en sociale deprivatie > Totaal 12.4 12.3 13.4 11.8 11.2 11 11 10.2
(*sterk verhoogd armoederisico)

Criteria

Per periode

Deselecteer alles Deselecteer alles

2021

Materiële en sociale deprivatie > Totaal

10,2%

Evolutie tussen 2014 en 2021
Totaal -2.2%

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Materiële en sociale deprivatie > Totaal 12.4 12.3 13.4 11.8 11.2 11 11 10.2
(*sterk verhoogd armoederisico)

Meer weten?

Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden