Over ons

De armoedebarometer wil de evolutie van armoede in België op een toegankelijke manier weergeven. Het voornaamste doel van deze tool is een breed publiek informeren over verschillende dimensies van armoede. De armoedebarometer is daarom opgebouwd op basis van verschillende thema’s (inkomen en schuld, gezondheidszorg, werk, onderwijs, wonen en deelname). Daarnaast is er een apart luik voor kinderarmoede en de Europese armoededoelstellingen.

De barometer is samengesteld uit kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die de diverse facetten van armoede en sociale uitsluiting meten. Deze indicatoren zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de EU-SILC-enquête en worden jaarlijks geactualiseerd. De selectie en berekening van de indicatoren gebeurt in samenwerking met Statbel (het Belgisch statistiekbureau) en de FOD Sociale Zekerheid, en wordt ook gedragen door de Werkgroep Sociale Indicatoren.

Om deze cijfers goed te kunnen interpreteren, is het ten eerste mogelijk om verschillende jaren met elkaar te vergelijken om specifieke evoluties weer te geven. Daarnaast is het afhankelijk van de indicator ook mogelijk een vergelijking te maken naar gezinssituatie, opleidingsniveau, arbeidsmarktsituatie,...

Tot slot beschikt dit instrument ook over de mogelijkheid om de strategische doelstellingen van het Federaal Plan Armoedebestrijding op te volgen. Dit betreffen lange termijn-doelstellingen waarvoor een corresponderende indicator aangeeft hoe die doelstellingen jaar na jaar evolueren.

We moedigen u aan om deze tool te verkennen, ermee aan de slag te gaan en deze gegevens en grafieken te gebruiken. Zo versterken we enkel de bewustmaking over armoede.